Mail Index


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ApacheGallery] Apache crasherOn Wed, Aug 06, 2003 at 10:18:02AM +0200, Sonni Skammelsen wrote:
> Hej
> 
> Jeg kører apachegallery på en freebsd 4.8 og efter at have opgraderet perl
> på denne til 5.6.1_13 er apache begyndt at crashemed følgende fejlbesked,
> /kernel: pid xxxx (httpd), uid 80: exited on signal 11, det er ikke altid
> den gør det, men det er når du går ind i bestemte directories. Det er alle
> directories indeholdende billeder taget med digitalcamera hvor der kan
> hentes info ud.
> 
Prøv med en ældre p5-Image-Info.

# fetch
ftp://ftp.dk.freebsd.org/pub/FreeBSD/ports/packages/graphics/p5-Image-Info-1.08.tgz
# pkg_delete -f p5-Image-Info-1.12
# pkg_add p5-Image-Info-1.08.tgz

-erwin

-- 
          _._   _,-'""`-._
Erwin Lansing   (,-.`._,'(    |\`-/|  [email protected]
http://droso.org    `-.-' \ )-`( , o o)  [email protected]
          -bf-   `-  \`_`"'-

Attachment: pgp6zpxHIArcK.pgp
Description: PGP signature