Mail Index


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ApacheGallery] Apache crasherHej

Jeg kører apachegallery på en freebsd 4.8 og efter at have opgraderet perl
på denne til 5.6.1_13 er apache begyndt at crashemed følgende fejlbesked,
/kernel: pid xxxx (httpd), uid 80: exited on signal 11, det er ikke altid
den gør det, men det er når du går ind i bestemte directories. Det er alle
directories indeholdende billeder taget med digitalcamera hvor der kan
hentes info ud.

Jeg har prøvet at slette disse og oprette dem igen med de samme billeder i,
men det hjalp ikke.

Jeg har lige lavet en komplet portupgrade efter et cvs checkout, dette hjalp
heller ikke, kom dog op på apachegallery version 0.6_1 i stdet for 0.5.1 som
jeg havde før.

Min virtualhost hvor galleriet kører ser således ud, <VirtualHost *>
    ServerName  gallery.sonni.org
    DocumentRoot /usr/local/www/data/gall
    <Directory /usr/local/www/data/gall>
        AllowOverride All
        order allow,deny
        allow from all
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    </Directory>
    LogLevel debug
#    ErrorDocument 401 /401.html
    ErrorLog   /var/log/httpd-gallery-error.log
    CustomLog /var/log/httpd-gallery-access.log combined
    PerlSetVar  GalleryTemplateDir '/usr/share/apachegallery/templates'
    PerlSetVar  GalleryCacheDir '/tmp'
    PerlSetVar  GalleryInfo 'Picture Taken => DateTimeOriginal, Camera
=> Model, Flash => Flash'
    PerlSetVar  GallerySizes '640 800 1024 1600 2272'
    PerlSetVar  GalleryThumbnailSize '100x75'
#    PerlSetVar  GalleryCopyrightImage 'htdocs/c.png'
    <Location />
        SetHandler    perl-script
        PerlHandler    Apache::Gallery
    </Location>
</VirtualHost>


Er der nogle der her foreslag til hvad der kan være galt.

/Sonni