Mail Index


[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ApacheGallery] Cannot find current script '/dev/null' at /usr/local/lib/perl5/5.6.1/FindBin.pm line 166Hej Apache-Gallery,

Jeg har siddet og rodet lidt med at få Apache-Gallery installeret nu 
på FreeBSD stable via ports og prøvet med p5-Inline version 0.42 (tar.gz) 
og 0.43 (ports).

# uname -rs
FreeBSD 4.7-STABLE

# find / -name "Inline*" | grep -v man | grep -v pod
/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.1/mach/auto/Inline
/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.1/Inline.pm
/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.1/Inline
/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.1/auto/Inline

# grep VERSION /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.1/Inline/C.pm 
$Inline::C::VERSION = '0.42';

Fejlbeskederne lyder som følgende fra apache-error.log

[Tue Apr  8 20:11:03 2003] [error] Cannot find current script '/dev/null' at /usr/local/lib/perl5/5.6.1/FindBin.pm line 166
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/local/lib/perl5/5.6.1/FindBin.pm line 166.
Compilation failed in require at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.1/Inline/C.pm line 296.
Compilation failed in require at (eval 7) line 3.

[Tue Apr  8 20:11:03 2003] [error] Undefined subroutine &Apache::Gallery::resizepicture called at /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.6.1/Apache
/Gallery.pm line 610.

/cAsto